foto1
foto1
foto1
foto1
foto1
+4 0740 208 801
office@greco-proiect.eu

GRECO

PROIECT SOLUTIONS

SC Greco Proiect Solutions elaboreaza proiecte de rezistenta pentru constructii civile, industriale si agricole, pentru amenajari sau consolidari. Asiguram proiectarea structurilor din beton armat , lemn sau otel, elaborand conformarea structurii in acord cu normele si stasurile in vigoare si optimizand consumul de materiale necesar realizarii investitiei. Intocmim expertize tehnice pentru fondul construit existent.

În aplicarea prevederilor art. 5 alin. (1) lit. b) şi alin. (3) lit. c), proiectul tehnic verificat potrivit prevederilor legale reprezintă documentaţia ce conţine părţi scrise şi desenate privind realizarea obiectivului de investiţii: execuţia lucrărilor, montajul echipamentelor, utilajelor sau instalaţiilor tehnologice, acţiunile de asigurare şi certificare a calităţii, acţiunile de punere în funcţiune şi teste, precum şi acţiunile de predare a obiectivului de investiţii către beneficiar.

Proiectul tehnic trebuie să fie astfel elaborat încât să fie clar, să asigure informaţii tehnice complete privind viitoarea lucrare şi să răspundă cerinţelor tehnice, economice şi tehnologice ale beneficiarului.Proiectul tehnic trebuie să permită elaborarea detaliilor de execuţie în conformitate cu materialele şi tehnologia de execuţie propusă, cu respectarea strictă a prevederilor proiectului tehnic, fără să fie necesară suplimentarea cantităţilor de lucrări şi fără a se depăşi costul lucrării stabilit în faza de studiu de fezabilitate/documentaţie de avizare.

Proiectul tehnic se elaborează pe baza studiului de fezabilitate/documentaţiei de avizare, etapă în care s-au aprobat indicatorii tehnico-economici, elementele şi soluţiile principale ale lucrării şi în care au fost obţinute toate avizele şi acordurile de principiu, în conformitate cu prevederile legale.

PIESE SCRISE :

1 – BORDEROU DE PIESE SCRISE SI DESENATE REZISTENTA;

2 – MEMORIU TEHNIC DE REZISTENTA;

3 – CAIET DE SARCINI STRUCTURA DE REZISTENTA;

4 – PROGRAM DE CONTROL FAZE DETERMINANTE;

5 – REFERAT VERIFICATOR CERINTA A1(A2,A3) SI Af;

6 – COPIE DUPA LEGITIMATIE VERIFICATOR;

7 – CAIET CU LISTE DE CANTITATI LUCRARI CU INCADRARE IN NORME DE DEVIZ;

8 – EXPERTIZA TEHNICA(DACA ESTE CAZUL);

9 – COPIE DUPA LEGITIMATIE EXPERT(DACA ESTE CAZUL);

 

PIESE DESENATE :

FUNDATII

R1.1 – PLAN SAPATURA – Scara 1:50;

R1.2 – PLAN COFRAJ SI ARMARE FUNDATII – Scara 1:50;

R1.3 – SECTIUNI SI DETALII FUNDATII – Scara 1:20;

R1.4 – PLAN ARMARE PLACA COTA -0,10 – Scara 1:50;

 

COFRAJ SI ARMARE STALPI

R2.1 – PLAN TRASARE STALPI – Scara 1:50;

R2.2 – PLAN ARMARE STALPI – Scara 1:20/1:50;

R2.3 – DETALII STALPI – Scara 1:20;

 

COFRAJ SI ARMARE PLANSEU PESTE PARTER

R3.1 – PLAN COFRAJ PLANSEU PESTE PARTER – Scara 1:50;

R3.2 – DETALII COFRAJ SI ARMARE BUIANDRUGI PARTER – Scara 1:20/1:50;

R3.3 – PLAN ARMARE GRINZI PESTE PARTER – Scara 1:20/1:50;

R3.4 – PLAN ARMARE PLACA PESTE PARTER – Scara 1:20/1:50;

 

COFRAJ SI ARMARE PLANSEU PESTE ETAJ

R4.1 – PLAN COFRAJ PLANSEU PESTE ETAJ – Scara 1:50;

R4.2 – DETALII COFRAJ SI ARMARE BUIANDRUGI ETAJ – Scara 1:20/1:50;

R4.3 – PLAN ARMARE GRINZI PESTE ETAJ – Scara 1:20/1:50;

R4.4 – PLAN ARMARE PLACA PESTE ETAJ – Scara 1:20/1:50;

 

COFRAJ SI ARMARE CENTURI POD

R5.1 – PLAN COFRAJ CENTURI POD – Scara 1:50;

R5.2 – PLAN ARMARE CENTURI POD AX ….- Scara 1:20/1:50;

 

COFRAJ SI ARMARE SCARA INTERIOARA

R6.1 – PLAN COFRAJ SI ARMARE SCARA PARTER – Scara 1:20/1:50;

R6.2 – PLAN COFRAJ SI ARMARE CENTURI SCARA PARTER – Scara 1:20/1:50;

 

STRUCTURA SARPANTA 

R7.1 – PLAN SARPANTA – 1:50;

R7.2 – DETALII SARPANTA – Scara 1:20;

1_416091724

1_780178810

1_735890841

1_2004712694