foto1
foto1
foto1
foto1
foto1
+4 0740 208 801
office@greco-proiect.eu

GRECO

PROIECT SOLUTIONS

SC Greco Proiect Solutions ofera servicii de arhitectura pentru realizarea proiectelor , de la nivelul unui proiect simplu de casa, pana la realizarea de studii complexe de fezabilitate , constructii industriale, cladiri de birouri , comerciale sau institutionale.

În aplicarea prevederilor art. 5 alin. (1) lit. b) şi alin. (3) lit. c), proiectul tehnic verificat potrivit prevederilor legale reprezintă documentaţia ce conţine părţi scrise şi desenate privind realizarea obiectivului de investiţii: execuţia lucrărilor, montajul echipamentelor, utilajelor sau instalaţiilor tehnologice, acţiunile de asigurare şi certificare a calităţii, acţiunile de punere în funcţiune şi teste, precum şi acţiunile de predare a obiectivului de investiţii către beneficiar.

Proiectul tehnic trebuie să fie astfel elaborat încât să fie clar, să asigure informaţii tehnice complete privind viitoarea lucrare şi să răspundă cerinţelor tehnice, economice şi tehnologice ale beneficiarului.

Proiectul tehnic trebuie să permită elaborarea detaliilor de execuţie în conformitate cu materialele şi tehnologia de execuţie propusă, cu respectarea strictă a prevederilor proiectului tehnic, fără să fie necesară suplimentarea cantităţilor de lucrări şi fără a se depăşi costul lucrării stabilit în faza de studiu de fezabilitate/documentaţie de avizare.

Proiectul tehnic va cuprinde piese scrise si piese desenate , dupa cum urmeaza :

 

PIESE SCRISE

1 – BORDEROU DE PIESE SCRISE SI DESENATE ARHITECTURA;

2 – MEMORIU TEHNIC ARHITECTURA;

3 – CAIET DE SARCINI ARHITECTURA;

4 – CAIET CU LISTE DE CANTITATI LUCRARI CU INCADRARE IN NORME DE DEVIZ;

5 – PROGRAM CONTROL FAZE DETERMINANTE;

 

PIESE DESENATE

PLANURI

1 – PLAN INCADRARE IN ZONA – Scara 1:1000;

2 – PLAN DE SITUATIE – Scara 1:500;

3 – PLAN PARTER – Scara 1:50;

4 – PLAN ETAJ – Scara 1:50;

5 – SECTIUNEA A-A – Scara 1:50;

6 – SECTIUNEA B-B – Scara 1:50;

7 – FATADA EST – Scara 1:50;

8 – FATADA VEST – Scara 1:50;

9 – FATADA NORD – Scara 1:50;

10 – FATADA SUD – Scara 1:50;

11 – PLAN INVELITOARE – Scara 1:50;

DETALII ADAPTATE PROIECTULUI

12 – DETALII SOCLU – Scara 1:20;

13 – DETALII TERASA DE ACCES – Scara 1:20;

14 – DETALII TREAPTA ACCES – Scara 1:20;

15 – DETALII SCARI EXTERIOARE- Scara 1:20;

16 – DETALII PARDOSEALA – Scara 1:10;

17 – DETALII COMPARTIMENTARI – Scara 1:20;

18 – DETALII PLANSEE – Scara 1:20;

19 – DETALII PLAFON MANSARDA – Scara 1:20;

20 – DETALII SCARA INTERIOARA- Scara 1:20;

21 – DETALII FATADA – Scara 1:20;

22 – DETALII PERGOLE SI COPERTINE – Scara 1:20;

23 – DETALII BALCOANE SI TERASE EXTERIOARE – Scara 1:20;

24 – DETALII BALUSTRADA – Scara 1:20;

25 – DETALII IN GOLURI DE FERESTRE SI USI – Scara 1:20;

26 – DETALII INVELITOARE – Scara 1:20;

27 – PANOU GARD, VEDERE PORTI ACCES – Scara 1:20;

28 – DETALII IMPREJMUIRE – Scara 1:20;

TABLOURI DE TAMPLARIE

29 – TABLOU TAMPLARIE FERESTRE;

30 – TABLOU TAMPLARIE USI;

DESIGN INTERIOR

31 – PREZENTARE IN PLAN SI PERSPECTIVE INTERIOARE 3D;

32 – STEREOTOMIE BAI, BUCATARII;

33 – VEDERI SI DETALII TAVANE FALSE, SCAFE;

34 – DETALII ALTE ELEMENTE VOLUMETRICE;

35 – PLANURI SI DETALII DE AMPLASARE CORPURI DE ILUMINAT, PRIZE, INTRERUPATOARE;

36 – SELECTARE CULORI, MATERIALE DE FINISARE, TEXTURI;

37 – AMPLASARE MOBILIER;

SISTEMATIZARE PE VERTICALA

38 – PLAN SISTEMATIZARE EXTERIOARA;

39 – SOLUTII DE DRENARE;

40 – DETALII SISTEMATIZARE(ALEI, TROTUARE, DALE, GAZON);

1_416091724

1_780178810

1_735890841

1_2004712694