foto1
foto1
foto1
foto1
foto1
+4 0740 208 801
office@greco-proiect.eu

GRECO

PROIECT SOLUTIONS

DEPUNEREA DOCUMENTATIEI PENTRU C.U.

Documentele necesare pentru emiterea Certificatului de urbanism sunt:

 

- cerere (formular completat) 

- actul de proprietate asupra terenului (in copie)

- memoriu tehnic privind constructia ce se doreste a fi realizata

- planuri cadastrale scara 1/500 si 1/2000 cu figurarea amplasamentului constructiei

- dovada achitarii taxei de emitere a certificatului de urbanism (in functie de suprafata terenului)

- in cazul oricaror operatiuni notariale – extras de carte funciara – nu mai vechi de 30 zile

- copie B.I./C.I.

- numar telefon

- dosar de incopciat

 

Termenul de emitere – cel mult 30 de zile de la data inregistrarii cererii, mentionandu-se in mod obligatoriu scopul emiterii acestuia.

Termenul de valabilitate – se stabileste de catre emitent intre 6 si 24 de luni de la data emiterii. Prelungirea valabilitatii Certificatului de urbanism (CU) se poate face la cerearea titularului formulata cu cel putin 15 zile inaintea expirarii pentru o perioada de cel mult 12 luni si doar o singura data.